FORDIS S.R.O.    –    FORDIS SLOVAKIA S.R.O.
TLAČIAREŇ GRAFICKÁ REKLAMNÁ VÝROBA
BEZPEČNOSTNÉ KOMUNIKAČNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY
WEBOVÉ INFORMAČNE SYSTÉMY NA MIERU
SERVIS, PREDAJ PRENÁJOM DIGITÁLNYCH ZARIADENÍ
Dodávka a montáž novej alebo rekonštrukcia zastaralej technológie je zabezpečená načas, kvalitne a za férových cenových podmienok. Disponujeme špecialistami a v praxi overenými postupmi v oblasti návrhov, projekcie, cenotvorby, samotnej realizácie a samozrejme aj v oblasti záručného, pozáručného alebo zmluvného servisu. Nepredávame skladové zásoby výrobcov, ponúkame komplexné riešenia, ktoré reflektujú súčasné potreby zákazníkov a sú pripravené plniť svoju funkciu aj v budúcnosti.
TECHNICKÁ LICENCIA
Spoločnosť FORDIS Slovakia s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)..

NAŠE CERTIFIKÁTY

Kontaktujte nás

11 + 9 =

Štrukturovaný Kabelážny Systém (ŠKS)

Už z názvu systému vyplýva potreba ťahať a trasovať káble, ktoré tvoria nosnú časť celého systému. Úlohou kabelážneho systému je prenášať všetky potrebné dátové signály pre potrebu počítačových, audio, video alebo telefónnych systémov a navrhujeme ho na základe potrieb zákazníka presne na mieru s prihliadnutím na súčasné a budúce požiadavky. Súčasťou systému sú okrem samotnej kabeláže aj koncové prvky (centrálny distribučný rozvádzač RACK s príslušenstvom v prevedeniach voľne stojaci, na stenu a do steny, konektory RJ11 alebo RJ45 v prevedení samostatného kontektoru alebo zásuvky). Z hľadiska technológie dodávame aj metalické, aj optické kabelážne systémy. Samotné káble vedieme aj horizontálne (v rámci poschodia) aj vertikálne (medzi poschodiami). Návrh vedenia káblovej trasy a použitých materiálov s tým súvisiacich (žľaby, úchyty, trubky, …) závisí od podmienok priestorov, v ktorých sa trasa realizuje a je predmetom projektovania. Meranie parametrov systému, certifikácia ako potvrdenie kvality a záruka na funkčnosť systému ako dôkaz splnenia očakávaní zákazníka sú nevyhnutným predpokladom jeho spokojnosti.

Kamerový systém (CCTV)

On-line prezeranie, nahrávanie, prezeranie záznamov a diaľkové monitorovanie vášho objektu (počítač, mobil, tablet) Vám umožní nami dodávaný kamerový systém.

Záznam z kamerového systému podlieha usmerneniam zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je potrebné v tejto súvislosti mať vypracovaný bezpečnostný projekt. S jeho vypracovaním Vám radi pomôžeme.

Elektronický Zabezpečovací Systém (EZS)

Ochrana objektu a majetku v ňom a signalizácia narušiteľa priamo na mieste (sirénou, majákom), alebo vzdialene formou SMS, audio nahrávkou, pripojením na pult centrálnej ochrany, je zákazníkom očakávaná funkcionalita zabezpečovacieho systému, ktorého špecifikácia závisí od súčasných ale aj budúcich potrieb zabezpečenia. Spoľahlivosť, kvalitný servis a profesionalita sú hlavné atribúty dodávky nášho riešenia.

Dochádzkový systém (DS)

Evidencia využívania pracovnej doby je hlavným predpokladom pre zlepšenie prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam, pre samotné zvýšenie pracovnej morálky. Požívanie dochádzkového systému zníži riziko nesprávneho spracovania dát, alebo riziko spracovania nesprávnych dát. Ponúkame riešenie pre správne spracovanie správnych dát.

Telefónne ústredne (PBX)

Návrh telefónie nezávislej od poskytovateľa telefónnych služieb, neobmedzený počet klapiek, nezávislosť od lokality, sloboda pri výbere pripojeného zariadenia (mobil, softvér, klasické, bezdrôtové telefóny), prehľadný reporting a mnoho ďalších pre zákazníka zaujímavých výhod telefónie je predmetom dodávky riešenia od nás.

Bezdrôtový systém (WiFi)

Možnosti použiť bezdrôtový systém na bezpečné a spoľahlivé prepojenie alebo pripojenie technológii, zariadení, prostredí, lokalít, internetu nie sú v našich riešeniach obmedzené.

Informačné systémy

Ponúkame komplexné riešenia v oblasti informačných technológií.  
 • sme poskytovateľom podpory pri správe informačných systémov
 • staráme sa o bezpečnosť a kontinuitu procesov
 • dodávame hardvér a softvér na základe požiadaviek a k spokojnosti zákazníka
 • ponúkame správu tlačových služieb, audity, konzultácie a poradenstvo
 • zabezpečujeme odborné školenia
 • staráme sa o IT infraštruktúru
 • prevádzkujeme aktívny monitoring
 • inštalujeme a upgradujeme, virtualizujeme
 • zálohujeme, servisujeme a zachraňujeme dáta
 • sieťujeme a káblujeme
 • a hlavne neponúkame a ani nepredávame skladové zásoby dodávateľov, ale navrhujeme a dodávame stabilné riešenia v súlade s aktuálnymi ale aj budúcimi potrebami zákazníka.
REFERENCIE

Dodávka kompletného kamerového systému pre bytový dom Slnečnice v Bratislave.

Víťazstvom našej spoločnosti vo výberovom konaní odštartovala realizácia kompletného kamerového systému pre bytový dom Slnečnice A2 na ulici Zuzany Chalupovej. Súčasťou dodávky bolo 47 kamier, 2 NVR záznamové zariadenia, monitor, switche, UPS vrátane racku a príslušenstva, káblové slaboprúdové a silnoprúdové rozvody, konfigurácia systému, zaškolenie oprávnených osôb a projektová dokumentácia. Realizácia zákazky trvala dvadsať dní k plnej spokojnosti zákazníka, ktorým bolo spoločenstvo vlastníkov bytov „Vlastníci bytov a NP Z.Chalupovej 12,12a,14,14a,14b v zastúpení Property First družstvo“.

Dodávka domových vrátnikov pre bytový dom v Senci.

Naša firma realizovala dodávku a montáž dvoch domových vrátnikov pre bytový dom na ulici J.Farkaša v Senci. Súčasťou dodávky bolo 16 audiotelónov pre 16 bytov pre dva vchody, konfigurácia otvárania dverí, zapojenie využitím vnútorných káblových rozvodov, zaškolenie užívateľov a projektová dokumentácia. Realizácia zákazky trvala dva dni k plnej spokojnosti zákazníka, ktorým bolo spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB SO-10 J.Farkaša 9,11“.

Realizácia nového kamerového, zabezpečovacieho a prístupového systému pre investičnú spoločnosť v Bratislave.

Ako víťaz výberového konania sme realizovali dodávku a montáž kamerového systému v kabelážne heterogénnom prostredí v rozsahu 16 kamier HDCVI a IP kamier vo vnútorných aj vonkajších priestoroch na štyroch podlažiach, montáž zabezpečovacieho systému vrátane 23 nástenných a stropných detektorov pohybu, opticko-dymových hlásičov, sirény, klávesníc a nami vyrobenej vizuálnej signalizácie zabezpečených priestorov a montáž prístupového systému spolu s dodávkou elektrických zámkov. Realizácia zákazky trvala jeden mesiac k plnej spokojnosti zákazníka, ktorým bola spoločnosť ASV a.s.,ktorá zastrešuje činnosti a skupiny firiem pôsobiacich v strojárskom priemysle, v stavebnom priemysle (TZB), v ekonomických službách a v prenájme vlastných nehnuteľností.

Realizácia zabezpečovacieho systému pre prevádzku spoločnosti DULCIA natural s.r.o. v Bratislave.

Na odporučenie spokojného zákazníka sme získali zákazku na dodávku a montáž komplexného zabezpečovaciehosystému obsahujúceho zabezpečovaciu ústredňu, GSM/GPRS modul vrátane nástenných detektorov pohybu, klávesnice a nami vyrobenej vizuálnej signalizácie zabezpečených priestorov. Realizácia zákazky trvala tri dni k plnej spokojnosti ďalšieho zákazníka v rodine spokojných zákazníkov našej spoločnosti. Spoločnosť DULCIA natural s.r.o. sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom ručne robenej živej, prírodnej kozmetiky vychádzajúcej z rodinnej tradície.   

Návrh a realizácia osvetlenia rodinného domu, záhrady a príjazdovej cesty, montáž zvončeka a majáka.

Do rodiny spokojných zákazníkov pribudol ďalší člen z Veľkej Paky. Zákazka bola zložená zo silnoprúdového inteligentného riešenia osvetlenia záhrady, príjazdovej cesty k rodinnému domu, montáže osvetlenia domu z vonkajšej strany a zo slaboprúdového riešenia bezdrôtového zvončeka a montáže majáka v rámci systému otvárania brány. Realizácia zákazky trvala sedem dní k plnej spokojnosti zákazníka, majiteľov rodinného domu vo Veľkej Pake.

Návrh a montáž zabezpečovacieho a kamerového systému v rodinnom dome v Kvetoslavove.

Na základe pozitívnych reakcií na Facebooku sme získali milú zákazníčku z Kvetoslavova. Súčasťou zákazky bol návrh a realizácia kompletného zabezpečovacieho a kamerového systému rodinného domu použitím kombinácie káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry, pohybových senzorov, GSM komunikátora, klávesnice, diaľkových ovládačov, kamier, nahrávacieho zariadenia napojeného na Internet a mobilnej aplikácie použitej na živý náhľad kamier. Realizácia zákazky trvala jeden deň k plnej spokojnosti majiteľky rodinného domu v Kvetoslavove.

Návrh a montáž osvetlenia prístupovej cesty a záhrady rodinného domu v Kvetoslavove.

Milá zákazníčka z Kvetoslavova, ktorej sme navrhovali a namontovali kamerový a zabezpečovací systém si na základe spokojnosti s našimi službami objednala aj osvetlenie prístupovej cesty a záhrady. Súčasťou zákazky bol návrh a realizácia osvetlenia prístupovej cesty dvoma vysokovýkonnými LED svietidlami  ovládanými bezdrôtovou technológiou a osadenie LED svietidiel v počte osem kusov na existujúcej infraštruktúre.Realizácia zákazky trvala dva dni k plnej spokojnosti majiteľky rodinného domu v Kvetoslavove.

Návrh a montáž zabezpečovacieho a kamerového systému v ďalšom rodinnom dome v Kvetoslavove.

Do siete spokojných zákazníkov sa „chytil“ ďalší milý zákazník z Kvetoslavova, ktorému sme navrhovali a namontovali kamerový a zabezpečovací systém. Súčasťou zákazky bol návrh a realizácia kompletného bezdrôtového zabezpečovacieho systému a kamerového systému s použitím pohybových senzorov, GSM komunikátora, klávesnice, sirény, diaľkových ovládačov, kamery, nahrávacieho zariadenia napojeného na Internet a mobilnej aplikácie použitej na živý náhľad kamier a prehratie záznamov. Realizácia zákazky trvala jeden deň k plnej spokojnosti majiteľov rodinného domu v Kvetoslavove.

Návrh a montáž zabezpečovacieho a kamerového systému a zvončeka v rodinnom dome v Hviezdoslavove.

Dnes sme sa nám podarilo „uloviť“ do našej siete ďaľšieho spokojného zákazníka, ktorého dom je odteraz bezpečnejší, tentokrát v Hviezdoslavove. V nedeľu sme mu po obhliadke navrhli kamerový a zabezpečovací systém a zvonček a v stredu už bolo všetko namontované. Súčasťou zákazky bol návrh a realizácia kompletného zabezpečovacieho  a kamerového systému a zvončeka s použitím pohybových senzorov, GSM komunikátora, klávesnice, sirény, rádiovej nadstavby,  diaľkových ovládačov, zvončeka, kamier, nahrávacieho zariadenia napojeného na Internet a mobilnej aplikácie použitej na živý náhľad kamier a prehratie záznamov. Realizácia zákazky trvala jeden deň k plnej spokojnosti majiteľa rodinného domu v Hviezdoslavove.

Návrh a montáž zabezpečovacieho a kamerového systému a zvončeka v ďalšom rodinnom dome v Hviezdoslavove.

Dobré susedské vzťahy a spokojnosť s prevedením zákazky v rodinnom dome v Hviezdoslavove boli príčinou objednávky kamerového a zabezpečovacieho systému a zvončeka aj u suseda, ktorému záleží na bezpečnosti svojho domu. Súčasťou kvalitého prevedenia zákazky bol návrh a realizácia kompletného zabezpečovacieho  a kamerového systému a zvončeka s použitím pohybových senzorov, GSM komunikátora, klávesnice, sirény, rádiovej nadstavby,  diaľkových ovládačov, zvončeka, kamier, nahrávacieho zariadenia napojeného na Internet a mobilnej aplikácie použitej na živý náhľad kamier a prehratie záznamov. Realizácia zákazky trvala jeden deň k plnej spokojnosti majiteľa rodinného domu v Hviezdoslavove.

Adresa prevádzky

Bojnická 10, 823 65 Bratislava
+421 903 246 189
info@fordis.sk

Sídlo Firmy

FORDIS s.r.o.
Chrobákova 6
841 02 Bratislava
IČO: 45985006
DIČ: 2023169951
IČ DPH: SK2023169951
–  –  –
FORDIS Slovakia s.r.o.
Bažantia ulica 566/1
931 01 Šamorín
IČO: 52934608
DIČ: 2121195417
IČ DPH: SK2121195417
=
TLAČIAREŇ, GRAFICKÁ A REKLAMNÁ VÝROBA
Mgr. Peter Miko
+421 903 246 189
miko@fordis.sk
=
WEBOVÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY
Michal Lazar
+421 905 887 045
lazar@fordis.sk
=

BEZPEČNOSTNÉ, KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SYSTĚMY

Rastislav Danada
+421 950 596 940
danada@fordis.sk
—————
Štefan Jenčuš
+421 905 536 715
jencus@fordis.sk
=

PRENÁJOM A PREDAJ DIGITÁLNYCH ZARIADENÍ

Mgr. Peter Miko
+421 903 246 189
miko@fordis.sk